header_top

Arkiv 2016 - Tidligere Nyheder - Øst

Udskriv
 

ÅRSMØDE 2015 PÅ FURESØ GOLFKLUB SØNDAG DEN 4. OKTOBER.


Dagens program.

10.00 indskrivning og formiddagskaffe.
11.00 Gunstart 9 hullers stableford på Hestkøbgård sløjfen.
13.15 Frokost incl. 1 øl/vand.
14.15 Årsmøde

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår Nils Blok, Furesø Golf Klub
 2. Bestyrelsens beretning.
 Velkommen til årsmøde2015, hvor 24 klubber har meldt deres ankomst
 

Vi har i sæson 2015 spillet 1097 holdmatcher, og 57 klubber har deltaget med i alt 361 hold.
 

Matchleder Jim Christensen har haft en travl sæson. Mange henvendelser er af en karakter, som desværre indikerer, at kendskabet til turneringsbetingelserne er meget mangelfulde. Koordinatorerne opfordres til at præcisere overfor deres spillere og kaptajner, at turneringsbetingelserne SKAL læses. Giver denne læsning anledning til spørgsmål, må det være naturligt, at følgende procedure anvendes: holdspiller til kaptajn, kaptajn til koordinator og til sidst koordinator til matchleder. Lad os fremadrettet lette matchleders arbejde.
 

Atter i år har vi været ramt af trukne hold – 11 hold. Det rammer puljeprogrammet – 2 klubber var alene i en pulje. Det må og skal klubberne gøre bedre. Det har givet en ekstra indtægt på 5500 kr. – penge vi gerne havde været foruden. Nogle klubber har desværre været mere kreative og fundet et ”smuthul”. Et hold stiller ikke op i 2 puljematcher, og det medfører som bekendt, at klubben trækkes ud af puljen, uden at afmeldingsgebyret på 500 kr. skal betales. Bestyrelsen vil derfor sidestille dette som trukket hold med den konsekvens, at afmeldingsgebyret skal forfalde. Det vil blive indskrevet i turneringsbetingelserne fra næste år.
 

Stor ros til de klubber, der har sendt en klubrepræsentant til at bistå de 2 hold i slutspillet, som skal spille på neutral bane. Skal vi ikke sammen gøre det endnu bedre, så gæster virkelig føler sig velkomne. Det finder bestyrelsen er ”rettidig omhu”.
 

Igen i år har der været kritiske røster i forbindelse med, at vi i senior- og veteranrækkerne spiller fra scratch. Bestyrelsen har for at imødekomme denne kritik, besluttet at stille forslag, som indebærer, at klubberne kan have mere end ét hold i de oprykkende rækker. Det vil alt andet lige medføre, at hold med de lavere handicap spiller i de øverste lag i senior- og veteranrækkerne. Eksempelvis kunne 5 SB puljevindere sidste år ikke rykke op, da klubben i forvejen havde hold i oven liggende lag.
 

Det nye tiltag i SC-rækken var i 2015 en betinget succes. 14 hold var tilmeldt – men når vest har 46 tilmeldte hold, bør vi i Øst kunne mobilisere flere hold. Forholdsmæssigt har Vest dobbelt så mange klubber som Øst, så vi burde kunne nå 23 hold i SC-rækken. I år holdt vi for første gang både regions- og landsfinale og her vandt Ledreborg én af de 3 landspokaler, som Øst vandt i det jyske.
 

Til landsfinalen fik Regionsgolfen igen sponserede præmier til Landsmesteren og ”runner up” i samtlige rækker. Vinderholdene vandt et 2- dages ophold på Gut Apeldör inkl. greenfee og måltider. ”Runner up” vandt et 1- dags ophold på Gut Uhlenhorst inkl. greenfee samt frokost i klubhuset. Over alle 3 finaledage ville ”hole in one” udløse et ugeophold på hotel Tyrol i Østrig. Ingen ramte det gyldne slag, men en spiller var tæt på. Vi ved endnu ikke om disse sponsorater også gives i 2016.
 
 
Driftsregnskabet for dette år udviser et underskud på 10.617 kr. Dette skyldes primært, at vi ikke længere har en hovedsponsor, og derfor selv har afholdt de fleste udgifter til Regions- og Landsfinalerne. Nexø spillede sig i Regionsfinalen, og det har medført, at rejseudgifterne Bornholm/Sjælland har sprængt budgettet på denne post. Tilbage i tiden var tilskuddet udregnet som et tilskud, der primært dækkede færgetransporten Ystad – Rønne. Nu viser det sig, at bornholmerne stort set er sponseret af Færgen, hvorfor tilskuddet på 9600 kr. i stor ud- strækning er betalt af de sjællandske klubber. Det er naturligvis ikke rimeligt. Under eventuelt skal årsmødet derfor afdække problematikken, så bestyrelsen fremadrettet kan agere i forhold til argumenterne.
 

Vi har penge til at køre turneringen på nuværende niveau ca. 2 ½ år endnu uden sponsor, men så er kassen tom. Bestyrelsen agter derfor at foreslå en forhøjelse af tilmeldingsgebyret fra 500 kr. til 600 kr. i 2016 – beløbet bliver dermed ens i alle 3 afdelinger af Regionsgolf Danmark. Skulle vi stadig ikke have fundet en sponsor, betyder det, at vi kan videreføre turneringen på samme niveau. Det er en festdag at have kvalificeret sig til både Regions- såvel som Landsfinalen, så bestyrelsen håber, at Regionsgolfen fortsat kan være værter til spisningen.
 

DGU har netop udmeldt, at grænserne for seniorer og veteraner fra sæson følger EGA- konceptet i DGU regi. Det betyder, at senioraldersgrænsen nedsættes til 50 år og veteran grænsen til 60 år. I begge tilfælde ens for damer og herrer. I Regionsgolfen har vi besluttet at følge DGU – det giver ingen mening i modsat fald mht. til op- og nedrykning. Det betyder for sæson 2016, at klubberne får en stor tilgang af ”yngre” spillere – så det skal I være OBS på, når I tilmelder jer næste sæson. Bestyrelsen har medbragt en oversigt over, hvor klubber skal tilmelde sig i de oprykkende rækker i 2016. I lighed med denne sæson, kan klubberne tilmelde op til 2 hold i VC- og SC- rækkerne. DGU er indstillet på at oprette en ny veteran pulje 70+ fra sæson 2017. De har bedt Regionsgolfen undersøge, om der er opbakning til dette tiltag, hvorfor bestyrelsen har forslag til behandling om oprettelse af en 70+ pulje.
 

I den arbejdende bestyrelse er vi næsten alle 70+. I år har Piet Beke og Susanne Munthe været villige til genvalg, men det bliver deres sidste periode. På årsmødet i 2016 stiller Jim Christensen og John Munthe op til deres sidste periode. Inden for de næste 3 år skal vi derfor i god tid finde egnede kandidater til det fremtidige bestyrelsesarbejde, så kontinuiteten ikke lider skade. I år har Michael Hansen indvilget i at indgå i bestyrelsen, men vi skulle gerne få flere 50+ eller 60+, som vil yde en engageret indsats til gavn for klubgolferen.
 

I år afholdt vi Regionsfinaler i Rønnede og Trelleborg. Senior og veteraner spillede i Rønnede, og samtlige finaledeltagere var meget imponeret af banens stand og lay out. Desværre silede regnen ned da ABCD rækker spillede i Trelleborg, så banen kom slet ikke til sin ret. En stor tak skal lyde fra Regionsgolfen til både Rønnede og Trelleborg Vi har ansøgninger ude for at fastlægge klubber til årsmøde, Regionsfinaler og Landsfinaler i 2016. Når vi får tilbagemeldinger vil dette blive lagt på hjemmesiden.
 

Sæson 2015 går på hæld, en sæson som stort set er afviklet i en god og fordragelig atmosfære. Den 20. oktober lægges sæson 2015 i arkiv.
 

Tilmelding til sæson 2016 åbnes den 21. oktober via hjemmesiden – og sidste frist for tilmelding og betaling er 1. december 2015
 
Bestyrelsen
v/ John Munthe
formand
Regionsgolf Øst

Regnskab til godkendelse.

 
Driftsregnskab - Perioden 01./10.-14 -30./09.-15  
          Budget Budget
Indtægter 2014/15   2013/14   2014/15 2015/16
Deltagergebyr 180.500   176.500   170.000 210.000
Sponsortilskud 0   14.837   15.000 0
Renteindtægter 561   341   400 100
Protester 1.000          
Tilgodehavende indbetalt            
Afmeldingsgebyr 5.500   3.500      
             
             
Indtægter i alt 187.561   195.178   185.400 210.100
Udgifter            
Regionsfinale 31.342   12.153   13.000 35.000
Landsfinale 29.955   14.369   16.000 35.000
Administration 7.587   7.466   9.000 9.000
Årsmøde 9.829   8.314   12.000 13.000
Mødeudgifter 29.380   27.379   30.000 30.000
Repræsentation og gaver 8.530   5.495   8.000 8.000
Rejse og kørselsudgifter note 1 26.006   31.431   35.000 30.000
Rejsetilskud - Bornholm/Sjælland 9.600       5.000 3.000
Gebyrer 0       0 0
IT & hjemmeside 20.027   24.914   27.000 25.000
Sponsorarbejde & PR 1.791   919   10.000 7.000
Greenfee 11.551   10.790   12.000 12.000
Beklædning 12.582         3.000
Kurser 0       8.000 0
Udgifter i alt i alt 198.178   143.230   185.000 210.000
Driftsresultat -10.617   51.948   400 100
Status             
Saldo primo 122.384,52          
Driftsresultat -10.616,76          
Saldo ultimo 111.767,76          
             
             
Note1:  Rejse- og kørselsudg til og med : 30. september      
ØST 9347,71          
ØST - VEST 15159,15          
DGU 1499,09          
  26005,95          
             
                           Revisor         Kasserer  
                           Peter Havsteen         Susanne Munthe
 
 1. Budgetforslag 2016 til godkendelse.
 2. Forslag fra bestyrelsen
Velkommen til årsmøde 2015: Vi vil godt bede årsmødet om at rejse sig for at mindes vores næstformand Leo Christensen, som fik konstateret fremskredet kræft i maj måned og som døde i august – æret være hans minde.    
 1. Klubberne kan have mere end ét hold i de oprykkende rækker (senior- og veteranrækkerne).
 2. Tilmeldingsgebyret hæves fra 500 kr. til 600 kr. pr. hold.
 3. DGU behandler på bestyrelsesmøde den 28. september forslag til ændrede aldersgrænser for senior- og veteranrækkerne til henholdsvis 50 år og 60 år (aldersgrænsen i EGA). Såfremt dette vedtages, barsler Regionsgolfen med en superveteranrække fra 70 år, men mindst 8 hold skal tilmelde sig denne række i 2016. Vest bestyrelsen gør sig samme overvejelser.
 4. Turneringsbetingelser – ændringer / tilrettelse.
  1: I SLUTSPILLET ABCD: Vinder findes ved at tælle vundne huller; det hold med flest vundne huller er vinder. Hvis stadig lige gælder følgende prioriterede rækkefølge:
  Erstattes med:
   Vinder er det hold med flest vundne ups. Hvis stadig lige gælder følgende prioriterede rækkefølge:
  2: Såfremt man ikke møder med fuldt hold gælder følgende:
  Mangler 1 herre tabes 3. single,
  Mangler der 2 herrer tabes 2. og 3. single.
  Mangler 1 dame tabes dame single,
  Mangler 2 damer tabes damesingle og mixed foursome.
  Tabte matcher tabes med maksimale cifre – dvs. 10-8. Såfremt man ikke møder med mindst 4 spillere, tabes hele holdkampen med 0-11 og de enkelte matcher med 10-8.
  Erstattes med:
       Såfremt man ikke møder med fuldt hold gælder følgende:
  Holdet skal som minimum stille med spillere, som kan give 6 kamppoint.
  Mangler 1 herre tabes 3. single,
  Mangler der 2 herrer tabes 2. og 3. single,
  Mangler 1 dame tabes dame single,
  Mangler 2 damer tabes damesingle og mixed foursome.
  Tabte matcher tabes med maksimale cifre – dvs. 10-8. Såfremt man ikke møder med spillere som kan give 6 kamppoint, tabes hele holdkampen med 0-11 og de enkelte matcher med 10-8.
   
  3: Damer spiller fra rød tee og herrer fra gul tee
  Erstattes med:
  Damer spiller fra rød tee og herrer fra gul tee eller, hvad der måtte være tilsvarende til disse teesteder.
   
  4: I denne turnering må en spiller opnå information om afstande ved at benytte udstyr, som alene måler afstande. Hvis en spiller under en fastsat runde bruger afstandsmåler, der er beregnet til at angive, eller måle andre forhold, der kan påvirke spillerens spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.) er dette i strid med regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.
  Erstattes med:
  En spiller må skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller under en fastsat runde bruger en afstandsmåler eller en applikation, som er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil, er dette i strid med regel 14-3 og spilleren diskvalificeres, uanset at han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner. Hvis et multifunktionsapparat indeholder andre funktioner, hvor man let kan måle og ubesværet se forhold som temperatur, vind og luftfugtighed, anses dette også at være i strid med regel 14-3.
   
  5: Senior-A, Senior-B, Veteran Elite, Veteran-A og Veteran-B rækkerne har klubberne kvalificeret sig til ved oprykning. I de oprykkende rækker kan klubberne kun have ét hold, og alle klubber kan tillige deltage med og op til 2 hold i Senior-C og Veteran-C.
  Erstattes med:
  Senior-A, Senior-B, Veteran Elite, Veteran-A og Veteran-B rækkerne har klubberne kvalificeret sig til ved oprykning, og alle klubber kan tillige deltage med og op til 2 hold i Senior-C og Veteran-C.
   
  6: Indskrives under trukket hold: Det vil altid være det lavest rangerende hold, der trækkes, såfremt klubben trækker et hold i senior og veteranrækkerne.
   
        6: Forslag fra klubberne.

        Fra Køge Golf Klub
I turnerings betingelserne under "Turneringens gennemførelse" for både ABCD og Seniorer og Veteraner ønsker Køge Golf Klub teksten ændret så der kommer til at stå:
En klub kan kun tilmelde ét hold i hver række. I de indledende runder spilles hjemme- og udekampe i alle puljer. Ved tilmelding skal klubber med flere baner/sløjfer bekend gøre hvilke baner/sløjfer der anvendes som hjemmebane i alle regions kampe. I slutspillet spilles der på neutral bane.

Det er teksten med bold som tilføjes.
Mvh Else Marie
    
         7: Valg til bestyrelsen.
 
 •           Piet Beke fungerende næstformand – villig til genvalg
 •           Susanne Munthe kasserer – villig til genvalg
 •           Nyt bestyrelsesmedlem: bestyrelsen foreslår Michael Hansen, Trelleborg
 •           Revisor: bestyrelsen foreslår Kjeld Andreasen, Sorø
 •           Suppleant: bestyrelsen foreslår Jeff Riegels, Trelleborg
 •  
          8: EventueltPå bestyrelsens vegne
John Munthe
formand

PS: Sidste frist for tilmelding til årsmødet: lørdag den 26. september

  


 
 22. september 2015
Billeder fra Regions- og Landsfinalerne kan ses på hjemmesiden i menupunkt " Galleri".

LANDSFINALE  REGIONSGOLF 2015 I  ABCD-RÆKKERNE
 
Landsfinalerne i A, B, C og D rækkerne blev afviklet søndag den  20 september på Horsens Golfklubs udfordrende og smukke bane.
Vejrguderne var heldigvis med os, og selv om den seneste tids fugtige vejr kunne mærkes, blev hulspils matcherne afviklet i en god sportslig atmosfære.
 
I de 4 rækker dystede 48 entusiastiske golfere, der kom fra nær og fjern, om de 4 pokaler. I år var det vest, der løb
med de fleste sejre.
 
A-rækken: Viborg vandt over Hedeland 10 – 1
B-rækken:  Holbæk vandt over Vejle   7 – 4
C-rækken:  Aarhus vandt over Værebro 11 – 0
D-rækken: Aarhus Aadal vandt over Søllerød    8 – 3
 
Et stort tillykke til de nye Danmarksmestre
 
Turneringsledelsen siger tak til alle deltagere for en dejlig dag, Tak til Horsens Golfklub for værtskabet og klubbens repræsentant Erik Larsen for uvurderlig assistance samt til restauranten for god forplejning.

Med venlig hilsen
Turneringsledelsen

21.09.15

Landsfinalerne afviklet på Vejle Golf Clubs anlæg fredag den 18./lørdag den 19. september

Dejligt vejr er en god medspiller når der skal spilles golf. Og igen var vi heldige med dejligt solskinsvejr til begge finaledage. Desværre var der kommet meget regn i den seneste tid og det havde betydet, at Vejle Golf Club måtte lukke deres 9 skovhuller. Lidt ærgerligt når der nu kom gæster fra hele Danmark.
Der var trængsel på banen, men det lykkedes at få det lagte tidsskema til at gå nogenlunde op. Bortset fra at banen var tung nogle steder stod den flot i det dejlige efterårsvejr.
Der blev spillet nogle lige finaler – en enkelt måtte afgøres på fintælling af ”ups”
Tak til alle deltagere for at komme med godt humør og være med til at sætte et glad præg på finaledagene.
Vi ønsker landsmestrene 2015 til lykke med resultatet

Vinderne blev:
Række Region VEST Region ØST Resultat
VE rækken Varde Nexø 7-4
VA rækken Nordvestjysk Roskilde 5-6
VB rækken Randers Hedeland 6-5
VC rækken Frederikshavn Søllerød 9-2
SA rækken Lemvig Furesø 7-4
SB rækken Odense Skovbo 7-4
SC rækken Skive Ledreborg 5½-5½ (6-8 ups)

Tak for sæsonen. Vi ser frem til at se jer i sæson 2016.
 
Mvh
Turneringsledelsen
22.9.15

 

14. september 2015

Tillykke til vore Sjællandsmestre og god vind til Landsmesterskabet kommende weekend i henholdsvis Vejle Golf Klub og Horsens Golf Klub:

ABCD-rækkerne: Hedeland, Holbæk, Værebro og Søllerød - spiller i Horsens om søndagen.
Veteranrækkerne: Nexø, Roskilde, Hedeland og Søllerød - spiller i Vejle om fredagen.
Seniorrækkerne: Furesø, Skovbo og Ledreborg - spiller i Vejle om lørdagen.

Tak til Rønnede golf Klub som lagde bane til Veteran og Senior kampene fredag og lørdag. Banen stod fantastisk flot og samtlige spillere var meget imponeret over, at en klub med kun 600 medlemmer kunne fremstå så velpasset og i god stand.

Tak til Trelleborg som lagde bane til ABCD finalerne søndag. Ærgerligt at vejret var så vådt. Banen nåede spillerne desværre ikke rigtig at nyde, fordi de havde meget travlt med at beskytte sig mod den silende regn, men den gode mad og varmen i klubhuset nød spillerne efterfølgende.

Bestyrelsen for Regionsgolf Øst ønsker alle finaledeltagere god fornøjelse i det jyske med håbet om mange Landsmesterskaber til Øst.
På bestyrelsens vegne
John Munthe
formand
 

22. august 2015

Kære Regionsgolfere.
Det er med stor sorg, at jeg må meddele, at Regionsgolf Østs næstformand Leo Christensen er afgået ved døden i torsdags.
Leo har i de sidste 10 år arbejdet utrætteligt for klubgolferen og været en solid og stærk næstformand og slutspilplanlægger for Regionsgolferen.
Leo vil været savnet og Leos kone og familie har mistet et fyrtårn - æret være hans minde.

Al logistik vedrørende slutspillene bedes stilet til John Munthe.

Hilsen
John Munthe
formand
 


5. juli 2015

Kære Regionsgolfere.

Puljespillet er afsluttet og hjertelig tillykke til puljevinderne.

Info ang. slutspillet i 2015:
 1. Førstnævnte hold i slutspilmatcherne er ”hjemmehold”.
 2. Det betyder, at ”hjemmeholdet” har ansvaret for, at det praktiske fungerer i den neutrale klub – restaurant, etc.
 3. Det er ligeledes kun ”hjemmeholdet”, der kan taste resultatet på hjemmesiden. Husk at taste resultatet senest 24 timer efter matchens afvikling.
 4. Bestyrelsen ønsker alle hold en god slutspilrunde og ser frem til regionsfinalerne på Trelleborg for A-, B-, C- og D holdene og i Rønnede for senior- og veteranholdene.
På bestyrelsens vegne
John Munthe, formand
 27. april 2015

Kære koordinatorer og Regionsgolfere.
Så er vi endelig kommet i gang med årets turnering, og bestyrelsen ønsker alle en god sæson.
De sidste år har matchleder Jim Christensen oplevet, at turneringsbetingelserne har givet stadig mindre turbolens, og det er bestyrelsen meget tilfreds med. Der er i år en del nye koordinatorer og holdkaptajner, hvilket kan give anledning til spørgsmål og protester. Bestyrelsen anbefaler derfor, at vore turneringsbetingelser nøje gennemlæses, så den gode udvikling af spørgsmål og protester fortsætter med at mindskes.
Endnu engang ønskes alle en rigtig god sæson.

På bestyrelsens vegne
John Munthe
formand
 


19. marts 2015

Nedenstående mail er d.d. sendt til samtlige koordinatorer.

Kære koordinatorer.

Med udgangen af marts måned slutter den "frivillige" fastsættelse af matchdage.
Fra 2. april kan matcher kun flyttes, såfremt begge involverede hold er enige i en flytning.

Det er derfor vigtigt, at I sammen med jeres holdkaptajner gennemser jeres respektive puljer og får rettet eventuelle uheldige sammenfald med klubarrangementer, udflugter, uheldigt matchprogram i puljerne etc.

De bedste hilsener
bestyrelsen
v/ John Munthe
formand
 
4. februar 2015

Kære koordinatorer.
 
 1. Dags dato har 27 klubber indtastet sine hjemmekampe og 4 klubber er påbegyndt indtastningen.
 2. Slutspilspuljerne i SB, SC og VA er færdige, og i takt med at klubberne melder tilbage angående forespørgsel til at lægge bane til slutspillet, vil vi lægge de øvrige puljer.
 3. Vores hjemmeside er på frontpage ændret, men når I taster ind i Øst, er alt som det plejer. Ændringen af forsiden skyldes alene hensynet til vore kommende sponsorer. Det er bestyrelsens håb, at vi får flere sponsorer, så hvis I er i kontakt med en mulig sponsor vil vores bestyrelsesmedlem Piet Beke, mobil 40264600 eller mail pb@almercco.dk meget gerne kontaktes. Piet vil følge op på en eventuel henvendelse.
De bedste hilsener
på bestyrelsens vegne
John Munthe
formand
 

6. januar 2015

Kære Regionsgolfere.
Spilleplanen er d.d. på hjemmesiden - det betyder, at klubben via klubbens koordinator ........
 1. Senest 1. marts skal angive dato og tidspunkt for sine hjemmekampe på hjemmesiden.
 2. Fra 2. marts og frem til 1. april kan udeholdene bede om at få ændret kampdag og tid. Det aftales indbyrdes og matchleder Jim Christensen orienteres via mail.
 3. Den 2. april er kampprogrammet officielt, og eventuelle ændringer i spilleplanen, kan kun forekomme såfremt begge klubber kan blive enige i en eventuel flytning. Husk at meddele evt. ændring til matchleder Jim Christensen.
På bestyrelsens vegne
John Munthe
formand

PS: Ovenstående er d.d. sendt i mail til samtlige koordinatorer.
 

23. dec. 2014

Kære regionsgolfere.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
Matchprogrammet for 2015 forventer vi at lægge på hjemmesiden primo januar.
De bedste hilsener
bestyrelsen
v/
John Munthe
formand
 
21. oktober 2014

Kære koordinatorer
 
 1. Dags dato kan klubberne tilmelde sig sæson 2015.
 2. Sidste frist for tilmelding er den 1. december.
 3. I menupunkt "Turneringen" ligger tilmeldingsformularen

På bestyrelsens vegne
John Munthe
formand
 
NB: NB. NB:
Turneringsbetingelser 2015 i ABCD rækkerne i punkt ”Deltagere”.

Ved en uforklarlig fejl er det gennemstregede sendt til jer.
 
 
Spillerne skal være fyldt 21 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes samt kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af godkendt golfklub under Dansk Golf Union. Spillerne kan kun spille for hjemmeklubben, og kan kun spille for én klub i kalenderåret. Spillerne skal have et EGA-handicap for at kunne deltage i turneringen. Fleksmedlemmer kan ikke deltage.
 
En spiller, der har deltaget på et divisionshold i DGU regi, kan først benyttes på et hold i Regionsgolf, når divisionsholdet efterfølgende har spillet en match uden pågældende spiller. Ingen spiller, der har deltaget på divisionshold, kan deltage i slutspillet.  En spiller må gerne spille i forskellige rækker, dog ikke i samme uge.
 
Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. seniorer og veteraner, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger, deltage i ABCD-rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne.

Skal erstattes med nedenstående

Spillerne skal være fyldt 21 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes samt kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af godkendt golfklub under Dansk Golf Union. Spillerne kan kun spille for hjemmeklubben, og kan kun spille for én klub i kalenderåret. Spillerne skal have et EGA-handicap for at kunne deltage i turneringen. Fleksmedlemmer kan ikke deltage. En spiller må gerne spille i forskellige rækker, dog ikke i samme uge. 
Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. seniorer og veteraner, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger, deltage i ABCD-rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne. Divisionsspillere kan uden begrænsninger deltage i de indledende runder og i slutspil.  

6. oktober 2014

Årsmødereferat fra Midtgolf 2014:

Dagsorden:

Valg af dirigent - Niels Blok, Furesø Golf Klub valgt.
Dirigenten konstaterer, at Årsmødet er lovligt indkaldt.
Bestyrelsens beretning – herunder turneringsberetning. Godkendt med applaus.
Forslag fra årsmødet: Årsmøde afholdes 1. søndag i oktober.
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og godkendelse af kommende budget. Årsregnskab og budget godkendt.

Forslag fra bestyrelsen:
Ændring af turneringsbetingelserne, således at der er ens handicap for damer og herrer til sæson 2015 jvf. EGA systemet i ABCD rækkerne..
A-rækken min   4,5              nuværende min. 4,5
B-rækken min. 11,5             nuværende min. 13 for damer og 10,5 for herrer
C-rækken min. 18,5             nuværende min. 20 for damer og 16,5 for herrer
D-rækken min. 26,5             nuværende min. 27 for damer og 22,5 for herrer
Årsmødet godkender ovennævnte ændring, som får virkning til sæson 2015

I slutspillet har spillere, der har deltaget i sin klubs sidste kamp i indledende runde med korrekt EGA handicap, lov til at spille i slutspillet, også selv om handicappet nu er under handicapgrænsen. Spillere, der har spillet med på holdet i løbet af slutspilrunden, og går ned i handicap under slutspilrunden har lov til fortsat at spille med på holdet. Disse spillere skal medbringe deres handicaphistorik, som skal forevises modpartens holdkaptajn, inden kampkortet udfærdiges. Årsmødet godkender dette.

Nedenstående udskrives af turneringsbetingelserne:
Kvalifikationsspillere i DGU regi sidestilles med Senior-A rækken. Vedtaget.

Der oprettes en SC-række ligesom i Vest. Her kan klubben tilmelde op til 2 hold ligesom i VC-rækken. Vedtaget.

Forslag fra klubber:
 
Greve Golfklub:
 1. Deltagende klubber skal tilbyde gratis træningsbolde i forbindelse med afvikling af matcher.
 2. Deltagende klubber skal tilbyde prøverunder til max. Kr. 100,- pr. deltager.
 3. Fjerner reglen om, at man ikke må benytte Caddie.
Årsmødet nedstemte samtlige 3 forslag. 

Hjortespring:
Hjemmeklubberne skal vælge, om man skal gå ud i 2 – eller 4-bolde: Forslaget blev ikke vedtaget.


Furesø Golf Klub:
Under afsnit Turneringens gennemførelse sidste punktum:
"Benyttes en ulovlig spiller taber holdet – udover den konkrete match (single/foursome) – alle matcher som berøres jf. bestemmelser om holdopstilling/opstillingsrækkefølge med maximale cifre”. 
Ændres til:
”Benyttes en ulovlig spiller, taber holdet 0 – 11, og alle singler og foursome med maximale cifre”. Forslaget blev vedtaget.

Harekær Golf Klub:
En spiller, der har deltaget på et divisionshold i DGU regi, kan først benyttes på et hold i Regionsgolf, når divisionsholdet efterfølgende har spillet en match uden pågældende spiller.
Tilsvarende gælder for spillerne i Senior/Veteran-rækkerne, at når en spiller har spillet på et højere rangerende hold, skal det højere rangerende hold have spillet en kamp, inden spilleren må deltage på det lavere rangerende hold (1 spilledags karantæne).
En spiller kan kun deltage på ét VC hold såfremt klubben deltager med 2 VC hold.
Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. seniorer og veteraner, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger deltage i ABCD-rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne.
Note: Et seniorhold i alle rækker regnes for et højere rangerende hold end et veteranhold i alle rækker. Kvalifikationsspillere i DGU regi sidestilles med Senior-A rækken.
Ingen spiller, der har deltaget på divisionshold, kan deltage i slutspillet, og ingen spiller der har spillet på et højere rangeret hold kan deltage på et lavere rangerende hold i slutspilkampene.

Erstattes med
 
For spillere i senior rækkerne gælder:
En spiller, der har deltaget på et senior divisionshold i DGU regi, kan først benyttes på et hold i Regionsgolf, når senior divisionsholdet efterfølgende har spillet en match uden pågældende spiller.
Tilsvarende gælder, at når en spiller har spillet på et højere rangerende senior hold, skal det højere rangerende hold have spillet en kamp, inden spilleren må deltage på det lavere rangerende hold (1 spilledags karantæne).
En spiller kan kun deltage på ét SB hold såfremt klubben deltager med 2 SB hold.
Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for seniorer, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger deltage i ABCD-rækkerne og veteran rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne samt Danmarksturnering og Veterandivisioner i DGU regi.
 
For spillere i veteran rækkerne gælder:
En spiller, der har deltaget på et veteran divisionshold i DGU regi, kan først benyttes på et hold i Regionsgolf, når veteran divisionsholdet efterfølgende har spillet en match uden pågældende spiller.
Tilsvarende gælder, at når en spiller har spillet på et højere rangerende veteran hold, skal det højere rangerende hold have spillet en kamp, inden spilleren må deltage på det lavere rangerende hold (1 spilledags karantæne).
En spiller kan kun deltage på ét VC hold såfremt klubben deltager med 2 VC hold.
Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for veteraner, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger deltage i ABCD-rækkerne og senior rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne samt Danmarksturnering og Seniordivisioner i DGU regi. Forslaget blev ikke vedtaget.

I afsnittet ”Slutspillet” udgår følgende tekst:
Ingen spillere, der har deltaget på divisionshold, kan deltage i slutspilsmatcher. Ikke vedtaget.

I afsnittet ”Slutspillet” erstattes følgende tekst:
For både seniorer og veteraner gælder det, at ingen må spille på flere hold i slutspilkampe og at ingen spiller, der har spillet på et højere rangeret hold kan deltage på et lavere rangerende hold i slutspilkampene. Ingen spillere, der har deltaget på divisionshold, kan deltage i slutspilsmatcher.
Erstattes med
For både seniorer og veteraner gælder det, at ingen må spille på flere hold i slutspilkampe. Ikke vedtaget.

Valg til bestyrelsen:

 1. John Munthe, formand. Genvalgt
 2. Jim Christensen, matchleder. Genvalgt
 3. Kjeld Andreasen, suppleant. Genvalgt
 4. Peter Havsten, revisor. Genvalgt

Eventuelt: 
Man opfordrede koordinatorerne til at give matchplanlægger Piet Beke besked, såfremt man grundet et jubilæumsarrangement eller lignende ønsker denne festeuge friholdt for matcher.
 
Formanden takkede dirigenten for indsatsen og ønskede alle en god hjemfart.


Niels Blok – dirigent                                                                Susanne Munthe - referent 

 


Årsmødereferat fra Frederikssund 2013 
 
Dagens program: 
 
09:00 – morgenbuffet i klubhuset
10:00 – 9 hullers match
13:00 – frokost
14:00 – årsmøde
 
Dagsorden skal omfatte:
 
Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Niels Blok, Furesø. VALGT.
 
Bestyrelsens beretning herunder turneringsberetningen. GODKENDT.
 
Velkommen til årsmødet, hvor 25 klubber har tilmeldt sig.
Der er spillet 1092 matcher, 363 hold har deltaget fra 57 klubber og 42 klubber havde ét eller flere hold i slutspillet.
Vi har desværre oplevet et stigende antal protester – i mange tilfælde fordi man ikke har sat sig tilstrækkeligt ind i turneringsbetingelserne. Bestyrelsen har derfor besluttet at genindføre, at protestbeløbet på 500 kr. skal følge med protesten. I tilfælde af medhold i protesten tilbagebetales beløbet naturligvis.
Efter turneringsstart har 10 hold trukket sig. Det er hamrende ærgerligt for matchplanlæggerne og i særdeleshed for de tilbageværende hold i puljen. Der skal derfor lyde en kraftig opfordring til få klarlagt hjemme i klubberne, om der er spillere til de hold, som tilmeldes.
Vi har i år oplevet, at en klub med flere hold i veteranrækkerne har trukket det øverste hold. Dette er ikke rimeligt, så vi indskriver igen i betingelserne, at det altid vil være det lavest rangerende hold, der evt. skal trækkes.
Tidligere tiders kutyme i forbindelse med spillere, der er kommet under handicapgrænserne i ABCD rækkerne og som har spillet på holdet i sidste puljematch, har vi efter protest og samråd med DGU måttet ændre. Derfor har bestyrelsen et forslag om dette til behandling senere.
Vi har stadig ikke fundet den fornuftige løsning ang. Bornholmerklubberne, hvorfor denne er sat til debat under forslag fra bestyrelsen.
Og så til noget mere positivt: En del koordinatorer er begyndt at byde fremmede hold velkommen og hjælpe med evt. praktiske ting i forbindelse med slutspilmatcherne. Det har glædet bestyrelsen og vi håber, at denne handlemåde vil brede sig.
DGU har efter henvendelse fra Regionsgolfen accepteret at oprette en 2. veterandivision. Det medfører, at vi skal oprykke 6 hold fra Veteran Elite rækken. Ændringerne medfører mange ”tvangsoprykninger” fra de øvrige veteranrækker. Alt andet lige mener vi, at det vil give større jævnbyrdighed i de forskellige veteranrækker, fordi de dygtigere spillere er i DGU’s divisioner.
Senest i uge 41 vil alle koordinatorer modtage mail, som beskriver i hvilke Veteran- og Senior-rækker, klubben næste år skal tilmelde sig. Derudover kan klubberne altid tilmelde hold i A, B, C, D, Senior B og Veteran C. I veteran C stadig op til 2 hold.
Sjællandsfinalebanerne i Veteran- og Seniorrækkerne er på plads i 2014. Der er Sjællandsfinaler fredag den 12. september for Veteraner og lørdag den 13. sept. for Seniorer på Kalundborgs bane. Landsfinalerne spilles på Sydsjælland fredag den 19. september for Veteraner og for Seniorer lørdag den 20. sept.
A, B, C og D rækkerne er endnu ikke på plads, men vi forventer snart at kunne udmelde finalebanerne som spilles søndag den 14. september og søndag den 21. sept.
Nogle enkelte klubkoordinatorer er desværre dette mere af navn end af gavn. I år oplevede vi, at et finalehold ikke havde fået bestyrelsens informationer, og derfor kun nåede frem i allersidste øjeblik. Klubkoordinatoren havde ganske enkelt ikke videresent bestyrelsens mail til holdet. Det var ikke en rar oplevelse, fordi det gav lidt dårlig stemning på en dag, som alle burde være stolte over at være nået frem til. Vi har drøftet med Vestkredsene, hvordan vi kan få alle koordinatorer til at engagere sig optimalt. For at deltage i regionsgolfen er det som bekendt et krav, at klubben udpeger en koordinator. Det kan naturligvis medføre, at en meget lidt interesseret klubkoordinator bliver presset til jobbet, idet konsekvensen ellers er, at klubben ikke kan deltage. Bestyrelsen mener, at klubkoordinatorerne skal udpeges hjemme af deres egen klubs bestyrelse – så kan vi håbe på, at en engageret person ønsker jobbet.
GOLFexpertens sponsorat udløber efter 2014, og for nuværende ved vi ikke, hvordan sponsor agerer fremadrettet. Vi er i god dialog med ejer Kim Johansen, så vi kan håbe på en fortsættelse i en eller anden form. Men kender I én med en stor ”pakke”, må I meget gerne tage kontakt med bestyrelsen. For sæson 2014 indstiller bestyrelsen, at tilmeldingsgebyret forbliver uændret på 500 kr./ hold.
Referatet fra årsmødet bliver lagt på hjemmesiden straks i næste uge. 14. oktober vil hjemmesidens sæson blive arkiveret og den 15. oktober, - vil tilmeldingsknappen blive aktiveret. Tilmeldingsfristen til sæson 2014 udløber 1. december 2013.
Til slut skulle jeg sige fra kassereren, at det vil lette regnskabsmæssigt, at tilmelding af hold og betaling gøres samtidigt. Det appellerer vi til bliver gjort.
 
Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse. GODKENDT.
Forelæggelse af budget for kommende år til godkendelse. GODKENDT.
 

 

 

    
 
 
Indtægter
2012/13
2011/12
2012/13
2013/14
Deltagergebyr
181.500
169.500
     170.000
     170.000
Sponsortilskud
15.062
14.836
14.000
14.000
Renteindtægter
0
147
              100
              450
Bro bizz køb retur
400
 
 
 
Tilgodehavende indbetalt
 
1.120
 
 
Afmeldingsgebyr
5.000
2.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indtægter i alt
201.962
     187.603
     184.100
     184.450
Udgifter
 
 
 
 
Regionsfinale
15.517
9.227
        15.000
        16.000
Landsfinale
15.037
        14.687
        15.000
        16.000
Administration
7.402
          3.355
          6.000
          8.000
Årsmøde 2012
17.413
          8.920
        12.000
        16.000
Mødeudgifter
19.560
        31.513
        30.000
        25.000
Repræsentation og gaver
10.802
        12.184
        12.000
        12.000
Rejse og kørselsudgifter
25.095
        35.261
        38.000
        35.000
Rejsetilskud - Bornholm/Sjælland
15.000
        27.000
        20.000
          5.000
Gebyrer
170
              509
              300
0                   
IT & hjemmeside
27.083
        24.950
        25.000
        27.000
Sponsorarbejde & PR
0
          6.296
 
 
Greenfee
10.543
          9.820
        10.000
        11.000
Kurser
 
 
 
12.000
Udgifter i alt i alt
163.623
     183.722
     183.300
     183.000
Driftsresultat
38.339
          3.881
800
1.450
Status
Saldo primo
32.097
Driftsresultat
38.339
Saldo ultimo
70.436
Note1: Rejse- og kørselsudg: 30. sept.
ØST
14.351
ØST - VEST
8.297
DGU
2.446
25.095
 
Revisor Peter Havsteen
Kasserer Susanne Munthe

 

 

 

Forslag fra bestyrelsen: 
 
 
"I slutspillet har spillere, der har deltaget i deres klubs sidste kamp i indledende runde med korrekt EGA- handicap, lov til at spille i slutspillet, også selv om handicappet nu er udenfor handicapgrænsen.
Disse spillere skal medbringe deres handicaphistorik, som skal forevises modpartens holdkaptajn, inden kampkortet udfærdiges."                                                        
Ændres til:
"I slutspillet har spillere, der har deltaget i deres klubs sidste kamp i indledende runde, lov til at spille i slutspillet, også selv om EGA-handicappet nu er udenfor handicapgrænsen.
Disse spillere skal medbringe deres handicaphistorik, som skal forevises modpartens holdkaptajn, inden kampkortet udfærdiges."
Ændring VEDTAGET – ingen stemmer imod og ingen stemmer hverken for eller imod.
 
Divisionsspillere kan uden begrænsninger deltage i både pulje- såvel som slutspil i ABCD-rækkerne.
VEDTAGET – 2 STEMMER IMOD.
For damer sænkes min. EGA-handicapgrænsen fra 6 til 4,5
VEDTAGET.
Bornholmerklubberne spiller puljespil på Bornholm og puljevinderne kvalificerer sig til slutspillet.
VEDTAGET - 1 STEMME HVERKEN FOR ELLER IMOD.
Veteraner i puljer, der giver længere afstande – ”nye” modstandere.
VEDTAGET.
Forslag fra klubber.
Albertslund Golfklub fremsender nedenstående forslag til behandling på årsmødet 2013.
Vi vil gerne foreslå at der indføres en rækkeinddeling for Veteraner.
Vi foreslår den samme inddeling som i A, B, C og D rækkerne hos herrerne.
 
Rækkeinddeling
 
Dame- og herrerække defineres ved EGA-handicap         Damer                 Herrer
 
VE-række                                                                  min.       4,5            min.    4,5
VA-række                                                                  min.     13,0            min.   10,5
VB-række                                                                  min.     20,0.           min.   16,5
VC-række                                                                  min.     27,0            min.   22,5
 
Spillernes EGA-handicap om fredagen er afgørende for, om spilleren er spilleberettiget i en given række i den efterfølende uge.
På selve dagen er spillerens dagsaktuelle EGA-handicap afgørende for startrækkefølgen blandt herresinglerne.
 
FORKASTET – 13 IMOD, 5 FOR OG 1 HVERKEN FOR ELLER IMOD
 
Valg til bestyrelsen:
 
Næstformand Leo Christensen villig til genvalg. GENVALGT.
Kasserer og sekretær Susanne Munthe villig til genvalg. GENVALGT.
Aage Petersen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Piet Beke, Halsted Kloster.
PIET BEKE VALGT.
suppleant: Lars Remvig ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår: Kjeld Andreasen, Sorø.
KJELD ANDREASEN VALGT.
revisor: Peter Havsteen, Kokkedal villig til genvalg.
PETER HAVSTEEN GENVALGT.
Eventuelt:
 
Formanden takkede Helge Jensen CGC GC for sit mangeårige virke som super engageret koordinator.
 
Susanne Munthe       Niels Blok
     Referent                Dirigent

 

Kære Regionsgolfere i Øst.

Bestyrelsens beretning, regnskab, budget ligger dags dato på hjemmesiden.
Forslag fra bestyrelse og klubber har været at læse betids i forhold til vore vedtægter
Bestyrelsen ser frem til et godt og konstruktivt årsmøde lørdag den 4. oktober på Midtgolf.
På gensyn
På bestyrelsens vegne
John Munthe
formand
Regionsgolf Øst
 


Kære landsfinaledeltagere.

De 3 bestyrelser i Regionsgolf  Danmark har fået et tilbud til landsfinalerne, som vi har sagt tak for og som kommer alle vore landsfinaledeltagere til gode.

1. præmie til alle landsmestre.
På Gut Apeldör: En overnatning med morgenmad og to runder golf for 1 person.


2. præmie til alle ”runner-up”.
På Gut Uhlenhorst: To runder golf, to på hinanden følgende dage. 2 retters menu den første dag i klubhuset for 1 person. (ingen overnatning)
 
Hole-in-one præmie: Den første hole-in-one på hver af de tre landsfinaledage udløser et 6 dages ophold inklusiv halvpension samt 4 dages greenfee for 1 person på Hotel Tyrol, St. Johann, Østrig


Gavekortene er gyldige hele 2015

På bestyrelsens vegne
John Munthe
formand

 


Kære koordinatorer.

Puljespillet er afsluttet og hjertelig tillykke til puljevinderne.

Slutspillet:

Førstnævnte hold i slutspilmatcherne er ”hjemmehold”.

Det betyder, at ”hjemmeholdet” har ansvaret for, at det praktiske fungerer i den

neutrale klub – restaurant, etc.

Det er ligeledes kun ”hjemmeklubben”, der kan taste resultatet på hjemmesiden. Husk

at taste resultatet senest 24 timer efter matchens afvikling.

Bestyrelsen ønsker alle hold en god slutspilrunde og ser frem til regionsfinalerne på

Harekær for A-, B-, C- og D holdene og i Kalundborg for senior- og veteranholdene.

På bestyrelsens vegne

John Munthe

 

 16. maj 2014

Afstandsmåler er dags dato revideret :

I denne turnering må en spiller opnå informationer om afstande ved at benytte udstyr, som måler afstande.
 
På bestyrelsens vegne
John Munthe
formand

 

17. december 2012
 
Kære Øst- regionsgolfere.
 
 • Tilmeldingerne til 2013 er i hus, og vi går i gang med at udfærdige spilleplanen for 2013 og forventer at kunne lægge denne på hjemmesiden primo januar.

 • Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår og vi ser frem til en spændende 2013 sæson.
 
Bestyrelsen
v/ John Munthe

 

29. april 2012

Kære regionsgolfere.
Årets turnering er påbegyndt og bestyrelsen ønsker alle deltagere en god sæson.

Som I måske har bemærket vil GOLFBLADET dække regionsgolfen, så hvis I har historier eller billeder vil journalist Morten Buckhøj meget gerne høre fra jer via sin e-mail adresse: morten@mag-media.dk

 

Lidt praktisk info:

Alle spørgsmål angående turneringsbetingelser og turneringsafviklingen skal sendes til matchleder Jim Christensen: zrt@mail.dk
Alle ønsker om flytninger skal sendes til John Munthe: munthe.john@gmail.com 
 

Husk at indberette matchresultat senest første hverdag i efterfølgende uge.

 

På bestyrelsens vegne

John Munthe

Til alle regionsgolfere.

10. april 2012

Skærtorsdag døde Ib Andersen. Ibs hjerte bankede for klubgolferen, og det var derfor naturligt for Ib at engagere sig både i hjemklubben Sorø som i regionsgolfen.

Igennem en mere end 20 årig periode arbejdede Ib som bestyrelsesmedlem, næstformand, formand og her til sidst som kasserer for region ØST.

Bestyrelsen og klubgolferen har mistet en sand gentleman og jeg en god ven.

ÆRET VÆRE IBs MINDE.

John Munthe, formand


6. april 2012

Kære koordinatorer.

 
Køreplan for sæson 2012:
 
 1. Tilmeldingsformularen, som ligger på hjemmesiden, fremsendes senest 1. december.
 2. Betaling følger tilmeldingen, men skal senest betales 1. december.
 3. Puljerne udarbejdes primo december.
 4. Matchprogrammet med ugenr. lægges på hjemmesiden ultimo december.
 5. Senest 1. marts skal hjemmeklubberne have tastet matchdatoer og tid.

 6. Fra 2. marts til 1. april kan udeholdene bede om at få ændret matchdag og tid. Det aftales indbyrdes. Og mail sendes til formanden.

 7. Den 2. april er matchprogrammet officielt, og eventuelle ændringer i matchplanen, kan kun forekomme såfremt begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytning.
 
Bestyrelsen ser frem til endnu en god sæson i 2012.
De bedste hilsener
Bestyrelsen
v/ John Munthe

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

11. september 2011

Kære koordinatorer.

Invitation og tilmelding til årsmødet den 29. oktober er aktiveret og ligger på

hjemmesidens menupunkt: " Invitation og tilmelding til årsmødet 2011"

Bestyrelsen ser frem til at se mange af jer.

mvh

Bestyrelsen

v/ John Munthe

NB: Sidste frist for tilmelding er FREDAG den 14. oktober

____________________________________________________________________________

 

28. marts 2011

Kære koordinatorer.

DGU's repræsentantskab vedtog 26. marts, at hverdagsmedlemmer er
Flex-medlemmer. Konsekvensen er derfor, at hverdagsmedlemmer ikke kan
deltage i regionsgolfen, idet bestyrelserne i både Vest- og Østkredsen
finder det hensigtmæssigt, at vi spiller med samme regelsæt som DGU,
specielt fordi vi har oprykning til DGU's senior- og veterandivision
og fordi nogle klubber ikke tillader flexmedlemmer på deres bane.

mvh

bestyrelsen v/ John Munthe


10.marts 2011

Kære koordinatorer.

 • Jeg vil bede alle koordinatorer/holdkaptajner om at give deres pulje(r) et grundigt check. Skulle der være uhensigtsmæssigheder i puljeprogrammet, kan hjemmeklubberne sende en mail og bede om nye dage/tider, såfremt det sker senest den 31. marts. Hvis I vil ændre matchprogrammet, bør I se på hele puljens program, så en eventuel flytning er til det bedre og ikke til det værre.

 • 1. april er spilleplanen officiel og ændringer i spilleplanen kan herefter kun ske såfremt begge hold er indforstået i en eventuel flytning.


Med ønsket om en god og givende sæson

de bedste hilsener bestyrelsen

v / John Munthe


 

23. januar 2011

 • Nedenstående er d.d. sendt i mail til alle koordinatorer i Regionsgolf-Øst
 • Uddrag fra DGU ang. flexmedlemmer:
 • ”Fleksmedlemmer kan ikke deltage i DGU turneringer (hverken for hold eller individuelle) og har ikke ret til at spille på andre DGU medlemsklubbers baner mod betaling af greenfee, med mindre den enkelte klub har tilladt det”.
 • Bestyrelserne i både ØST- og VESTkredsen har derfor ændret turneringsbetingelserne på landsplan fordi, hverdagsmedlemmer også er flexmedlemmer.
 • Klubkoordinatorerne i ØST har tillige modtaget en mere uddybende forklaring og mulige løsning på problemet, så det er muligt for hverdagsmedlemmer at deltage i regionsgolfen. Kontakt din klubkoordinator for yderligere information.
 • mvh
 • bestyrelsen
 • v/ John Munthe

 

4.januar 2011

Til orientering.

 • Alle koordinatorer har d.d. modtaget mail, hvor bestyrelsen beder hjemmeklubberne om snarest at indtaste datoer og tider for hjemmekampene, dog senest inden 26. februar.
 •  
 • Slutspilplanlægger Leo Christensen tager snarest kontakt med klubberne for at fastlægge baner og datoer.

mvh

bestyrelsen

v/John Munthe


 

30. december 2010

Kære regionsgolfere.

 • Spilleplanen ligger på hjemmesiden og klubkoordinatorerne vil straks i det nye år få konkrete anvisninger mht indtastning af spilledato.
 • Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår og ser frem til en ny golfsæson.

mvh

bestyrelsen

v/ John Munthe


23. januar 2011

Nedenstående er d.d. sendt i mail til alle koordinatorer i Regionsgolf-Øst

 • Uddrag fra DGU ang. flexmedlemmer:
 • ”Fleksmedlemmer kan ikke deltage i DGU turneringer (hverken for hold eller individuelle) og har ikke ret til at spille på andre DGU medlemsklubbers baner mod betaling af greenfee, med mindre den enkelte klub har tilladt det”.
 • Det medfører, at spillende hverdagsmedlemmer på landsbasis ikke kan deltage i regionsgolfen fordi de også kategoriseres som flexmedlemmer, og vi har måttet ændre vore turneringsbetingelser.
 • Koordinatorerne har tillige modtaget bestyrelsens mere uddybende forklaring og mulige løsning på problemet, så kontakt din klubkoordinator, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

mvh

bestyrelsen

v/ John Munthe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære koordinatorer.
 
Årsmøde referatet 2011 ligger dags dato på hjemmesiden.
 
 • Køreplan for sæson 2012:
 1. Tilmeldingsformularen, som ligger på hjemmesiden, fremsendes senest 1. december.
 2. Betaling følger tilmeldingen, men skal senest betales 1. december.
 3. Puljerne udarbejdes primo december.
 4. Matchprogrammet med ugenr. lægges på hjemmesiden ultimo december.
 5. Senest 1. marts skal hjemmeklubberne have tastet matchdatoer og tid.
 6. Fra 2. marts til 1. april kan udeholdene bede om at få ændret matchdag og tid. Det aftales indbyrdes.
 7. Den 2. april er matchprogrammet officielt, og eventuelle ændringer i matchplanen, kan kun forekomme såfremt begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytning.
 
Bestyrelsen ser frem til endnu en god sæson 2012.
De bedste hilsener
Bestyrelsen
v/ John Munthe
 
_________________________________________________________________________________________-
 
 

  

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.